Wu Kong (2017)
5.6
The story tells the story of Sun Wukong (Eddie Peng) and Erlang Shen (Shawn Yue), who comes to the Immortal Mountain to cultivate their skills...
Director: Chi-kin Kwok
Writer: Hai Huang,Hezai Jin,Chi-kin Kwok,Fan Wenwen,Henri Wong
Stars: Eddie Peng,Shawn Yue,Ni Ni,Xiao Bai,Hao Ou