Lady of the Dynasty (2015)
5.3
The tragic story of a Tang Dynasty imperial consort who was the favorite of the Emperor Xuanzong.
Director: Shiqing, Zhuangzhuang Tian, Yimou Zhang
Writer: Khan Chan
Stars: Bingbing Fan, Joan Chen, Zhang Wen, Shun Oguri