Dragon Nest: Warriors' Dawn (2014)
6.3
Lambert joins the Dragon Slayers' League to save Altera from the Black Dragon.
Director: Yuefeng Song
Writer: Bill Borden (screenplay), Terry Izumi (story), Yuefeng Song (screenplay), Yuefeng Zhong (screenplay), Ran Zhuo (screenplay), Ran Zhuo (story)
Stars: Jiao Xu, Guanlin Ji, Ying Huang, Dawei Shen