Detective Chinatown (2016)
4.8
N/A
Director: Sicheng Chen
Writer: N/A
Stars: He Chen, Haoran Liu, Liya Tong, Baoqiang Wang